V roku 2014 zadefinujú občania mesta Ružomberok časť mestského rozpočtu vo výške 4500€ !!!

ÚVODNÉ SLOVO

Participatívny rozpočet v Ružomberku 2014 - Harmonogram stretnutí

Autor/ka: Tvorivý Rozvoj

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo v decembri minulého roku na podnet občianskeho združenia Tvorivý Rozvoj vyčlenenie financií z mestského rozpočtu vo výške 4500 € na projekt participatívneho rozpočtu. Občania mesta Ružomberok tak budú môcť aj v roku 2014 zadefinovať aspoň malú časť mestského rozpočtu na základe vlastných podnetov prostredníctvom participatívnych procesov. Pozývame všetkých občanov mesta Ružomberok, ktorí majú záujem zapojiť sa do procesu definovania mestského rozpočtu, aby prišli na stretnutia participatívnej komunity do Björnsonovho domu na Námestí slobody.

 

11. týždeň - Nedeľa 16.3. 2014  od 17.00 hod.

Prvé stretnutie participatívnej komunity Ružomberok

Program: zhodnotenie roku 2013 a vyhliadky do roku 2014

Miesto stretnutia: Björnsonov dom, Námestie Slobody 10, Ružomberok

Čítať ďalej...

NOVINKY Z RUŽOMBERKA

Hudobný parčík

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

V tesnej blízkosti Mestského úradu v Ružomberku sa nachádza malý parčík, v ktorom sú osadené dve lavičky pod lipami. Súčasťou parčíka je aj výsadba v podobe štandardného ružového záhonu. Občania mesta Ružomberok priniesli niekoľko podnetov, ako tento parčík oživiť a prilákať doň viac ľudí. Podľa ich návrhov by mohlo ísť napríklad o interaktívnu zvukovú inštaláciu, ktorá by bola umiestnená na pozostatkoch dvoch elektrických stĺpov a malé sedenie so šachovnicou, ktoré by slúžilo občanom na skrátenie voľnej chvíle napríklad v prípade, že niekoho čakajú pred Mestským úradom. Občania navrhli aj transformáciu už existujúcej výsadby (ružového záhonu a živého plota) do viac kreatívnej a voľnej podoby s jej následným doplnením (napríklad iné farby ruží, iné trvalky). Celý zásah by mal byť veľmi jednoduchý a finančne nenáročný.

Čítať ďalej...

Skokanský mostík - centrum

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Súčasťou centrálnej mestskej zóny v Ružomberku je aj areál bývalého skokanského mostíka. Občania mesta Ružomberok navrhli, aby sa na mieste spravilo akési memento areálu tohto zimného športu, ktoré by všetkým pripomínalo zašlú slávu zimných športovcov z Ružomberka. Cieľom projektu je revitalizácia priestoru prostredníctvom drobných urbánnych a permakultúrnych (výsadbových) zásahov. Malo by ísť o vybudovanie jednoduchého sedenia, výsadbu predovšetkým úžitkových stromov a inštaláciu umeleckého prvku s tematikou zimných športov. Občania považujú za dôležité zachovať génia loci tohto miesta a tým ho zviditeľniť nielen v očiach domácich obyvateľov, ale aj návšetvníkov z iných miest.   

Čítať ďalej...

Verejná požičovňa bicyklov

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov na parkovisku pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ) v Ružomberku. Na tomto mieste chcú občania vybudovať krytú úschovňu verejných bicyklov pre všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, aby tak podporili myšlienku využívania environmentálnych dopravných prostriedkov v najprašnejšom meste na Slovensku. Bicykle, ktoré budú použité na tento účel, budú mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy" mesta (BP – beautiful points).

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
ZÁPISNICE

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
AKTUÁLNE v RK

Autor/ka: Tvorivý Rozvoj

 

Čítať ďalej...

First Previous Next Last

Partnerské organizácie projektu

"Participatívny rozpočet v Ružomberku"